Despre

Statistica ocrotirii sănătății se referă la date cu privire la resursele sistemului de sănătate, acordarea asistenţei medicale populaţiei și starea de sănătate a populaţiei, precum și la date cu privire la imunizare, dizabilitate primară a populației și cheltuieli pentru ocrotirea sănătății.

Vezi mai mult
 

Grafice și infografice

Calendar de diseminare

DataOraCategoriaInformația actualizatăPerioada de referințăEmitent
19.10.202214:00Banca de dateMorbiditatea populațieiTrimestrul III 2022BNS
 
 

Metadate, concepte și metodologii

Metadate de referinţă

 

Concepte și metodologii

 

Contacte