Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2022

https://new.statistica.md/ro/evolutia-preturilor-producatorului-la-produsele-agricole-in-ianuarie-iunie-2022-9816_59652.html

Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a marcat 109,5%.

Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-iunie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a marcat 109,5% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2018-2022 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, %

 

Ianuarie-iunie

2018

2019

2020

2021

2022

Produse agricole total

93,2

94,7

110,4

123,8

109,5

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

91,8

92,7

116,8

124,5

103,6

produse animaliere

96,3

99,4

98,4

122,9

116,7

Datele tabelului în format .xlsx

În perioada de raport, preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat față de ianuarie-iunie 2021 cu 3,6% și în special la: pomușoare de cultură – cu 41,5%, legume – cu 38,7%, cartofi – cu 38,0%, floarea-soarelui – cu 19,6%, orz – cu 14,5%, grâu – cu 13,3%, soia – cu 12,9%, fructe sâmburoase – cu 10,8%, struguri de soiuri de masă – cu 10,2%. În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la fructe sămânțoase cu 30,9%, porumb boabe – cu 5,9%.

La produsele animaliere în ianuarie-iunie 2022 față de perioada respectivă a anului 2021 a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului cu 16,7%. Au crescut preţurile de vânzare la ouă alimentare cu 26,0%, vite și păsări în masă vie – cu 15,8% (inclusiv la porcine – cu 24,2%, ovine şi caprine – cu 20,8%, bovine – cu 17,1%, păsări – cu 6,9%), lapte – cu 14,4%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Informații relevante:

 

04.08.2022

© 2022. Biroul Național de Statistică. Toate drepturile rezervate