Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 20221,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilorproducătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-martie 2022 faţă de perioada respectivă a anului 2021 a constituit 108,4% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2018-2022
faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, % 

 

Ianuarie-martie

2018

2019

2020

2021

2022

Produse agricole total

91,5

95,2

108,8

126,9

108,4

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

89,3

93,3

115,9

129,4

101,6

produse animaliere

97,2

100,8

93,3

123,3

118,8

Datele tabelului în format .xlsx

În perioada de raport, preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat cu 1,6% față de ianuarie-martie 2021. Această majorare a fost determinată preponderent de creșterea preţurilor la rapiță – de 2,2 ori, soia – cu 49,5%, floarea-soarelui – cu 14,5%, legume – cu 14,1%, struguri de soiuri de masă – cu 11,0%, cartofi – cu 8,1%, orz – cu 7,5%, grâu – cu 4,7%. În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la fructe – cu 34,2%, porumb boabe – cu 8,7%.

La produsele animaliere în ianuarie-martie 2022 față de perioada respectivă a anului 2021 a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului cu 18,8%. Аu crescut preţurile de vânzare la ouă alimentare cu 23,8%, vite și păsări în masă vie – cu 18,7% (inclusiv la porcine – cu 28,5%, bovine – cu 25,2%, ovine şi caprine – cu 14,9%, păsări – cu 5,8%) și lapte – cu 12,6%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Informații relevante:

2021 cifre date evoluția prețurilor indicatori indicele prețurilor moldova prețurile producătorului produse animaliere produsele agricole produse vegetale statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit si tastați CTRL+ENTER