Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2021 faţă de anul 2020 a constituit 113,7% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vânzare a produselor agricolefaţă de anul precedent, %

 

2021

informativ: 2020

Total produse agricole

113,7

122,5

Produse vegetale

112,6

132,4

din care pe principalele tipuri:

 

 

Culturi cerealiere şi leguminoase – boabe3

111,8

126,5

inclusiv: grâu3

110,2

119,7

porumb3

113,0

135,2

leguminoase - boabe

112,2

105,3

Floarea-soarelui3

125,3

145,1

Sfeclă de zahăr

102,2

93,7

Tutun

122,1

96,7

Soia

145,3

122,0

Rapiță

141,0

104,1

Cartofi

96,5

81,1

Legume – total

96,5

91,3

Culturi bostănoase alimentare

68,2

171,2

Fructe şi pomuşoare

76,6

148,4

din care: fructe sâmburoase

95,4

151,9

 fructe sămânțoase

69,6

147,8

 pomuşoare de cultură

101,4

125,1

Struguri

108,4

147,9

Produse animaliere

120,4

95,7

din care pe principalele tipuri:

 

 

Vite şi păsări (în masă vie)

120,6

92,9

din care: bovine

106,4

102,0

 porcine

120,5

89,4

 ovine și caprine

79,2

106,8

 păsări

124,0

95,2

Lapte - total

105,6

109,7

Ouă - total

129,0

117,5

Datele tabelului în format .xlsx

La produsele vegetale, în anul 2021 preţurile producătorului față de anul 2020 s-au majorat cu 12,6%. Mai accentuat au crescut preţurile producătorului la soia – cu 45,3%, rapiță – 41,0%, floarea-soarelui – cu 25,3%, porumb – cu 13,0%, leguminoase pentru boabe – cu 12,2%, grâu – cu 10,2%, struguri – cu 8,4%. În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la culturi bostănoase alimentare – cu 31,8%, fructe sămânțoase – cu 30,4%, legume și cartofi – cu câte 3,5%.

La produsele animaliere, în anul 2021 comparativ cu anul precedent a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului cu 20,4%, inclusiv la ouă alimentare – cu 29,0%, vite și păsări (în masă vie) – cu 20,6% și lapte – cu 5,6%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

 Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.
3 Inclusiv seminţe de soi.

Informații relevante:

2021 cifre date evoluția prețurilor indicatori indicele prețurilor moldova prețurile producătorului produse animaliere produsele agricole produse vegetale statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit si tastați CTRL+ENTER