Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
11.08.202214:00Comunicat Tinerii în Republica Moldova Anul 2021 Protecţia socială a populaţiei BNS
15.08.202210:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iunie 2022 Comerţ exterior BNS
17.08.202210:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-iunie 2022 Comerţ exterior BNS
18.08.202210:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iulie 2022 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
18.08.202210:00Comunicat Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Iulie 2022 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
18.08.202214:00Comunicat Cifra de afaceri în comerţ şi servicii Ianuarie-iunie 2022 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
18.08.202214:00Comunicat Activitatea turistică a agențiilor de turism și turoperatorilor Ianuarie-iunie 2022 Turism BNS
18.08.202214:00Banca de date Comerț interior de bunuri Iunie 2022 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
19.08.202210:00Banca de date Indicii producției industriale Iunie 2022 Industrie BNS
19.08.202210:00Comunicat Activitatea industriei Ianuarie-iunie 2022 Industrie BNS
19.08.202214:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul II 2022 Comerţ exterior BNS
19.08.202214:00Comunicat Lucrări de construcţii executate Ianuarie-iunie 2022 Construcţii BNS
19.08.202214:00Banca de date Indicii prețurilor in construcții Trimestrul II 2022 Construcţii BNS
19.08.202214:00Banca de date Lucrări de construcţii executate Ianuarie-iunie 2022 Construcţii BNS
19.08.202214:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din spaţiul CSI, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2021 (date definitive) Comerţ exterior BNS
24.08.202214:00Banca de date Costul forței de muncă Anul 2021 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
24.08.202214:00Comunicat Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților Anul 2021 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
24.08.202214:00Publicație Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj ( în limbile româna şi engleza) Anul 2021 Ocupare și șomaj BNS
24.08.202214:00Banca de date Mobilitatea salariaților și locurile de muncă Anul 2021 Numărul salariaților BNS
24.08.202214:00Banca de date Numărul salariaților Anul 2021 Numărul salariaților BNS
24.08.202214:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-iunie 2022 Construcţii BNS
24.08.202214:00Banca de date Câștigul salarial / Serii anuale Anul 2021 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
25.08.202214:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul II 2022 Comerţ exterior BNS
25.08.202214:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-iunie 2022 Activitatea de transport BNS
25.08.202214:00Comunicat Activitatea asigurătorilor Ianuarie-iunie 2022 Antreprenoriat BNS
25.08.202214:00Comunicat Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-iunie 2022 Activitatea de transport BNS
26.08.202214:00Comunicat Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare Ianuarie-iunie 2022 Turism BNS
29.08.202214:00Comunicat Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților Trimestrul II 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.08.202214:00Comunicat Investiții in active imobilizate Ianuarie-iunie 2022 Investiţii în active BNS
29.08.202214:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul II 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
29.08.202214:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-iunie 2022 Investiţii în active BNS
30.08.202214:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul II 2022 Turism BNS
01.09.202214:00Publicație Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei (în limbile română şi engleză) Anul 2021 Nivelul de trai al populaţiei BNS
02.09.202214:00Comunicat Forţa de muncă Trimestrul II 2022 Ocupare și șomaj BNS
02.09.202214:00Banca de date Protecția aerului atmosferic Anul 2021 Mediul înconjurător BNS
02.09.202214:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul II 2022 Ocupare și șomaj BNS
02.09.202214:00Banca de date Șomeri Trimestrul II 2022 Ocupare și șomaj BNS
05.09.202210:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Iulie 2022 Energetica BNS
05.09.202214:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul II 2022 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
05.09.202214:00Comunicat Subutilizarea forței de muncă Trimestrul II 2022 Ocupare și șomaj BNS
06.09.202214:00Comunicat Populația în afara forței de muncă Trimestrul II 2022 Ocupare și șomaj BNS
09.09.202210:00Banca de date Indicii prețurilor de consum August 2022 Indicii preţurilor de consum BNS
09.09.202210:00Comunicat Evoluţia preţurilor de consum August 2022 Indicii preţurilor de consum BNS
09.09.202214:00Banca de date Sănătatea femeilor Anul 2021BNS
09.09.202214:00Publicație Situația social-economică a mun. Chișinău (în limba română) Ianuarie-iunie 2022 Statistica generală BNS
09.09.202214:00Banca de date Educația și instruirea femeilor pe parcursul vieții Anul 2021BNS
09.09.202214:00Banca de date Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor Anul 2021BNS
15.09.202210:00Comunicat Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-iulie 2022 Comerţ exterior BNS
15.09.202210:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iulie 2022 Comerţ exterior BNS
15.09.202214:00Comunicat Produsul intern brut Trimestrul II 2022 Conturi naţionale BNS