Cooperarea Republicii Moldova cu India și țările-membre ale UE  în producerea de statistici oficiale în baza datelor administrative

Extinderea utilizării datelor administrative în producerea statisticilor oficiale este pe agenda Biroului Național de Statistică (BNS) și, în calitatea sa de autoritate centrală în domeniul statisticii și coordonator al sistemului statistic național, BNS este în dialog continuu cu autoritățile deținătoare de date administrative și registre de stat, precum și cu partenerii de dezvoltare în vederea accesării sprijinului necesar.

O contribuție importantă la modernizarea sistemului statistic național prin extinderea utilizării datelor administrative în producerea statisticilor oficiale l-a avut proiectul „Îmbunătățirea disponibilității datelor administrative pentru urmărirea progresului agendei Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea (CIPD) în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)” implementat în comun cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) și finanțat de India-UN Development Partnership Fund. Proiectul este gestionat de Fondul ONU pentru Cooperare Sud-Sud.

În data de 13 septembrie, în cadrul unui eveniment virtual organizat de Fondul ONU pentru Populație în Moldova (UNFPA Moldova) în contextul Global South-South Development Expo 2022, BNS a prezentat experiența de dezvoltare a Sistemului Informațional ”Statistica Populației și Migrației” implementat în cadrul proiectului, dar și schimbul de cunoștințe / experiență care a avut loc pe parcurs.

În cuvântul de deschidere, Oleg Cara, director general al BNS, a declarat că utilizarea datelor administrative este o practică bine-cunoscută în lume, necesară în producerea statisticilor oficiale.

 „BNS în colaborare cu alte instituții naționale, precum Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este în proces de dezvoltare a unui sistem informațional privind statistici demografice și sociale, bazat pe o serie de surse de date deținute de alte instituții. Sistemul va contribui la realizarea obiectivului de a produce date statistice de calitate în conformitate cu cele mai bune practici internaționale și, totodată, va fi util pentru BNS în procesul de tranziție de la recensământul tradițional la unul combinat, și, ulterior, la recensăminte bazate de registre”, a afirmat Oleg Cara.

În context, directorul general al BNS și-a exprimat recunoștința față de guvernul indian și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova) pentru asistența financiară și tehnică oferită în implementarea activităților proiectului.

La rândul său, Nigina Abaszada, Reprezentanta Rezidentă UNFPA Moldova, a menționat că: 

„Este important să avem contribuții comune pentru a uni eforturile în scopul îmbunătățirii datelor și monitorizarea implementării ODD-urilor. Sub egida acestui parteneriat putem să vedem multe exemple de cooperări Sud-Sud între țări care au fost susținute de ONU. Acest cadru de cooperare este un instrument unic care permite țărilor să facă schimb de experiență și să adopte practici utile. Acest eveniment este o bună oportunitate de a utiliza cooperarea Sud-Sud pentru consolidarea Rezistenței Demografice în Republica Moldova”.

Prezent la eveniment, E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința la București, a remarcat impactul activităților întreprinse în vederea dezvoltării domeniului statisticilor oficiale.

 „Suntem foarte satisfăcuți să vedem succesul proiectului sub auspiciile UNFPA. Acest proiect ne-a permis să ne aprofundăm relațiile bilaterale în beneficiul societății”, a spus E.S. Rahul Shrivastava.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat conceptul sistemului informațional „Statistica Populației și Migrației” (SI SPM), ca sub-sistem al Sistemului Informațional „Statistici demografice și sociale”, care a fost dezvoltat în cadrul Proiectului și urmează a fi gestionat de BNS. Sistemul va utiliza datele administrative disponibile de la deținători ai sistemelor informaționale din Republica Moldova, unind date din mai multe surse/registre de date administrative conform reglementărilor și practicilor internaționale în statistica oficială cu privire la evaluarea calității datelor administrative și îmbunătățirea disponibilității indicatorilor statistici pentru monitorizarea agendei CIPD și a Agendei 2030.

În context, Aurelia Spătaru, director general adjunct al BNS, a remarcat importanța implementării SI SPM:

 „BNS va produce și disemina date fiabile și exacte pentru monitorizarea implementării ODD-urilor, și, totodată, va asigura factorii de decizie, mediul academic, de afaceri și societatea civilă cu date relevante și în timp util pentru elaborarea și monitorizarea politicilor, efectuarea cercetărilor, evaluarea rezultatelor obținute etc.”

Un alt subiect de interes sporit pentru participanți a fost prezentarea experienței obținute de angajații BNS care au efectuat o vizită de studiu în India anul curent, în vederea efectuării schimbului de experiență și a bunelor practici privind organizarea și efectuarea recensămintelor populației, inclusiv a celor combinate prin utilizarea de registre administrative și utilizarea statisticilor oficiale în procesul de elaborare și implementare a programelor și intervențiilor a autorităților publice în India, precum și asigurarea calității datelor statistice inclusiv prin asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

Menționăm că evenimentul a fost organizat în cadrul Expoziției Globale de Dezvoltare Sud-Sud 2022 (Global South-South Development Expo 2022). La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice deținătoare de date administrative și ai oficiilor naționale de statistică din alte țări.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit si tastați CTRL+ENTER